Sector

Sector

In 2019 telt Nederland 1752 pluimveebedrijven waar in totaal ongeveer 102,7 miljoen stuks pluimvee gehouden werden. In vergelijking tot 2018 is de Nederlandse pluimveestapel met 3,8% afgenomen en daalde het aantal bedrijven in 2019 met 2,2%, een tendens die voor de gehele agrarische sector gold.  

aantal kippen en bedrijven

Beeld: Pluimveehouderij

Bron: Pluimveehouderij 19 december 2019 No. 17

Broederij

Broederij

Op een broederij worden bevruchte eieren uitgebroed door middel van een broedmachine. 

Leghennen

Leghennen

Leghennen verblijven ongeveer 14 maanden op een leghennenbedrijf. 

Vleeskuikens

Vleeskuikens

Vleeskuikens zijn kippen die gefokt worden voor het produceren van vlees.