Aandoeningen

Ziekte van Newcastle

Ziekte van Newcastle

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virale aandoening, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het aviair Paramyxovirus serotype 1 (PMV-1) en wordt ook wel pseudovogelpest genoemd. Voornoemde komt wereldwijd voor en is in een groot aantal landen endemisch. Niet alleen door de klinische impact na infectie maar ook door de handelsbelemmeringen bij uitbraak blijft het een gevreesde aandoening voor elke pluimveehouder.

Symptomen 

De symptomen variëren afhankelijk van de virale stam, de getroffen pluimveesoort, leeftijd en immuunstatus. De stammen worden volgens de ziekte die ze veroorzaken bij kippen ingedeeld in 5 pathotypes:

  1. Viscerotrope velogene NDV’s - Erg virulente vorm van ziekte (Sterfte bereikt vaak 100% in een gevoelige kippenpopulatie.) met bloederige letsels typisch aanwezig in spijsverteringsstelsel
  2. Neurotrope velogene NDV’s - Hoge mortaliteit na ademhalings- en zenuwsstoornissen
  3. Mesogene NDV’s - Ademhalings- en soms zenuwsstoornissen met lage mortaliteit (weliswaar hoge mortaliteit bij heel jonge en gevoelige vogels)
  4. Lentogene respiratoire NDV’s - Milde of subklinische ademhalingsinfecties
  5. Asymptomatische enterische NDV’s - Subklinische darminfecties

Ook depressie, uitputting, verminderde eetlust en oedeem van kop en lellen worden waargenomen. Een constant kenmerk van pseudovogelpest bij leggende hennen is de zeer plotse en drastische productiedaling. De mens is niet gevoelig voor de ziekte. Er zijn enkele geisoleerde gevallen van conjunctivitis gemeld, maar die zijn eerder beperkt en goedaardig. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt bijgevolg geen enkel risico.

Overdracht 

De virusoverdracht tussen twee dieren is afhankelijk van in welke organen het virus vermenigvuldigt dus verspreiding kan enerzijds via inhalatie van virus, of anderzijds door opname van water en/of voer dat besmet is door mest of secreta, van besmette toomgenoten plaatsvinden. Naast direct contact kunnen ook mechanische vectoren zoals kleding, schoeisel van bezoekers, kratten, containers en eiertrays een rol in de overdracht spelen. De Paramyxovirussen zijn zeer stabiele virussen (weinig mutaties), maar gevoelig voor de meeste toegepaste desinfectiemiddelen.

Preventie 

Pseudovogelpest is een aangifteplichtige ziekte en dat maakt de wettelijke verplichte vaccinatie voor preventie des te belangrijker. Het moet wel benadrukt worden dat vaccinatie geen vervanging mag zijn voor secuur management, bioveiligheid en een goede hygiëne. Voor de enting worden zowel levende PMV-1-virussen, als geïnactiveerde virussen aangewend; Boehringer Ingelheim heeft de 2 type van vaccins in het portfolio. Het gaat om de volgende producten: 

Avinew® NeO
Avinew Neo is een vaccin in de vorm van een bruistablet dat beschermt tegen de ziekte van Newcastle.  

lees hier meer over Avinew NeO

Gallimune® 302
Gallimune 302 is een geïnactiveerd vaccin dat beschermt tegen de ziekte van Newcastle (ND), Infectieuze Bronchitis (IB) en het Egg Drop-Syndroom (EDS).

Lees hier meer over Gallimune 302. 

Gallimune® 303
Gallimune 303 is een geïnactiveerd vaccin dat beschermt tegen de ziekte van Newcastle (ND), Infectieuze Bronchitis (IB) en het aviaire Rhinotracheïtis virus (ART). 

Lees hier meer over Gallimune 303.

Gallimune® 407
Gallimune 407 is een geïnactiveerd vaccin dat beschermt tegen de ziekte van Newcastle (ND), Infectieuze Bronchitis (IB), het Egg Drop-Syndroom (EDS) en het aviaire Rhinotracheïtis virus (ART).

Lees hier meer over Gallimune 407.