Aandoeningen

Salmonella

Salmonella is een wereldwijd voorkomende bacterie die zich nestelt in de darmen van pluimvee. Er bestaan verschillende groepen, die verder onderverdeeld worden in typen waarvan Salmonella Typhimurium (S.T.) en Salmonella Enteritidis (S.E.) de twee meest bekende pluimveetypes zijn. Daarnaast is Salmonellose een zoönose; een infectieziekte die kan worden overgedragen op mensen, bijvoorbeeld na het eten van besmette eieren of besmet (en onvoldoende verhit) vlees.


Symptomen

Salmonella kan bij zeer jonge kuikens (tot circa 10-dagen-leeftijd) ernstige gevolgen hebben zijnde algemene ontstekingen van inwendige organen en gewrichten waardoor sterfte in de eerste levensweek kan oplopen tot 10%. De ziekte heeft daarentegen minder implicaties wanneer de kippen ouder zijn tenzij bijkomende factoren zoals stress bijvoorbeeld aanwezig zijn, dan kan Salmonella nog wel eens uitval met buikvliesontsteking veroorzaken. Ondanks dat zij minder implicaties tonen, kunnen deze oudere dieren soms een belangrijke rol spelen in de spreiding van Salmonellose als symptoomloze drager (kiemreservoir).


Overdracht

De bacterie wordt meestal oraal opgenomen door het oppikken van besmet materiaal (stof, mest, voer) maar Salmonella kan ook overgedragen worden door mensen en ongedierte.

Daarnaast kan de bacterie ook via het moederdier overgebracht worden; dit kan door een inwendige besmetting tijdens de ontwikkeling van het ei gebeuren (S.E. en S.T.) of doordat het net gelegde ei in een besmet legnest terecht komt, waardoor de bacterie het ei alsnog kan binnendringen.


Preventie

Salmonella kan voorkomen worden door onder andere hygiënisch te werken, ongedierte te bestrijden en de stal na wegladen goed te reinigen en desinfecteren.

Ook kan vaccinatie een hulpmiddel zijn in de bestrijding van Salmonella; er zijn dan immers meer bacteriën nodig om een dier te infecteren. Zo heeft Boehringer Ingelheim een vaccin ontwikkeld die bescherming biedt tegen Salmonella. Het gaat om het volgende vaccin: 

 

Gallimune® Se + St

Gallimune Se + St is een geïnactiveerd vaccin dat beschermt tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium.

Lees hier meer over Gallimune Se + St.