Aandoeningen

Aviair pneumovirus

Swollen Head Syndrome/Dikke Koppen ziekte

Dikke Koppen ziekte wordt veroorzaakt door een niet-haemagglutinerend paramyxovirus, behorend tot het genus pneumovirus, en wordt APV (Avian Pneumovirus) genoemd. APV komt zeer wijdverspreid voor bij kalkoenen en veroorzaakt daar rhinotracheïtis (-> turkey rhinotracheitis of avian rhinotracheitis zijnde andere benamingen voor dezelfde ziekte).

Het syndroom wordt niet alleen door het virus veroorzaakt maar betreft een multifactoriële aandoening; verschillende virussen en bacteriën zijn betrokken, met APV logischerwijs als belangrijk onderdeel.

Symptomen

Het virus wordt via het ademhalingsstelsel opgenomen en veroorzaakt daardoor een acute infectie van het bovenste ademhalingsstelsel; snotteren of rochelen door ontstoken en gezwollen slijmvliezen van de neus, sinussen en luchtpijp. Meest typisch zijn natuurlijk de dikke koppen, vandaar de naam Dikke Koppen ziekte. Deze symptomen zijn te zien bij 1-5% van de dieren in het koppel. Bij leghennen of moederdieren treedt soms legdaling op. Broeduitkomsten en kuikenkwaliteit worden iets slechter.

Overdracht

Transmissie vindt plaats door direct contact met geïnfecteerde vogels, maar overdracht kan ook indirect plaatsvinden door blootstelling aan infectieuze materialen.

Preventie

Er is geen behandeling tegen een APV infectie, soms kan het wel noodzakelijk zijn de secundaire bacteriële infectie aan te pakken met antibiotica. Preventie en controle zijn mogelijk door middel van  een goede hygiëne en vaccinatie; er bestaan zowel levende als geïnactiveerde varianten en Boehringer Ingelheim biedt ze beiden aan. De meeste leghennen en vleeskuikenmoederdieren worden 1x gevaccineerd met een levend vaccin en daarna met een geïnactiveerd vaccin voor een langdurige bescherming. Het gaat om de volgende vaccins: 

Nemovac®
Nemovac is een levend vaccin in de vorm van lyofilisaat voor suspensie dat beschermt tegen een aviaire pneumovirusinfectie.

Lees hier meer over Nemovac


Gallimune® 303
Gallimune 303 is een geïnactiveerd vaccin dat beschermt tegen de ziekte van Newcastle (ND), aviaire Infectieuze Bronchitis (IB) en het aviaire Rhinotracheïtis virus (ART).

Lees hier meer over Gallimune 303. 


Gallimune® 407
Gallimune 407 is een geïnactiveerd vaccin dat beschermt tegen de ziekte van Newcastle (ND), aviaire Infectieuze Bronchitis (IB), het Egg Drop Syndrome (EDS) en het aviaire Rhinotracheïtis virus (ART).

Lees hier meer over Gallimune 407.