ArtikelenGeplaatst op: 09 november 2021

Darmgezondheid vraagt om een totaalaanpak

Geslaagd Poultry Expert Sessie Darmgezondheid

Darmgezondheid vraagt om een totaalaanpak

Op de eerste fysieke bijeenkomst van pluimveedierenartsen na de coronaperikelen ontstond levendige discussie over de darmgezondheid van pluimvee. “Live kennis delen, discussiëren en elkaar ontmoeten heeft toch een grote meerwaarde vergeleken met het computerscherm”, zei Isabelle von Richthofen, Business Unit Manager Landbouwhuisdieren bij Boehringer Ingelheim Animal Health Nederland.

Samen met Biomin organiseerde Boehringer Ingelheim onlangs het Poultry Expert Session Darmgezondheid in het Brabantse Uden. Dierenartsen en nutritionisten uit heel Nederland waren blij elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Kennis delen

Biomin en Boehringer Ingelheim zien kennis als een belangrijke basis voor hun samenwerking met dierenartsen, nutritionisten en technisch specialisten. Daarom organiseerden zij gezamenlijk dit evenement.

Internationale sprekers met verschillende aandachtsgebieden praatten de dierenartsen en nutritionisten bij met als overkoepelend thema de link tussen darmgezondheid en een optimale productie.

Nieuwe instrumenten voor darmgezondheid

Dr. Bertrand Grenier, onderzoeker bij Biomin, presenteerde nieuwe instrumenten voor het onderzoeken van de darmgezondheid. “Een stabiele darm is een voorwaarde voor een gezonde kip. Darmgezondheid is de nieuwe standaard en vraagt een totaalaanpak van zowel pluimveehouder, dierenarts en nutritionist.”

Er zijn veel nieuwe technieken om het genetisch materiaal van pluimvee te onderzoeken. Ook de ontwikkeling van de datawetenschap heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. “Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld de draagbare sequentiebepaling van DNA of RNA waarmee binnen enkele dagen de uitslag bekend is. Voorheen duurde dat weken. Een van de voorbeelden van innovaties vanuit het lab naar de pluimveebedrijven.”

Totaalaanpak

Darmgezondheid vraagt een holistische benadering waarin voeding en gezondheid elkaar vinden en kunnen versterken. Een goede darmgezondheid vraagt een goede homeostase van de chemische en fysische processen in de darmen zodat de darmen om kunnen gaan met stress waaraan de kippen blootgesteld worden.

Fernando Lima, Poultry Technical Manager Biomin gaf een praktische kijk op darmgezondheid: “Focus niet alleen op het bestrijden van darmziekten maar kijk naar de oorzaken. Een overschot aan nutriënten en mycotoxinen die het evenwicht in de darmen verstoren, is vaak de oorzaak van verstoorde darmgezondheid. Vleespluimvee is geselecteerd op maximale groeiselectie. Strategieën om de gezondheid van pluimvee te verbeteren zoals infectieziektepreventieprogramma’s en het gebruik van alternatieven zonder antibiotica zijn de toekomst om gezond pluimveevlees te produceren.”

Prof. Dr. Gunther Antonissen gaf aan mycotoxinen, in zowel hoge als lage concentraties ervoor zorgen dat het immuunsysteem onderdrukt wordt waardoor de kip gevoeliger is voor infecties.

Bescherming

De ziekte van Gumboro is een van de belangrijkste infecties bij vleeskuikens en leghennen door het uitgesproken effect op het immuunapparaat en kan daardoor grote economische schade veroorzaken. Dr. Francesco Prandini, Global Technical service Boehringer Ingelheim lichtte uitgebreid de recente onderzoeken naar Gumboro en de vaccinontwikkeling toe. “Gumboro kan zich subklinisch voordoen met verminderde weerstand en productie tot een heel virulente vorm met veel uitval. Dit is afhankelijk van vele factoren zoals leeftijd, ras, hoeveelheid maternale antistoffen en de virulentie van het virus.”

De nieuwe generatie vaccins, zoals Vaxxitek® HVT+IBD hebben als voordeel dat de arbeidsintensieve drinkwatervaccinatie niet nodig is. Het vaccin wordt of in ovo of subcutaan aan eendagskuikens op de broederij toegediend. Het vaccin beschermt ook tegen de ziekte van Marek, onder de vorm van HVT als vectordrager voor het virus Gumboro

“Onderzoeksresultaten laten zien dat vaccinatie met Vaxxitek HVT+IBD het immuunsysteem versterkt. Het voorkomen van Salmonella Heidelberg1 en Enteritidis2 is bij de gevaccineerde groepen lager dan in de controlegroepen. Een betere darmgezondheid dus”, aldus Prandini.

“Heel bijzonder om na anderhalf jaar op deze manier weer bij elkaar te komen. Bijna alle dierenartspraktijken en vertegenwoordigers uit de voerindustrie waren vertegenwoordigd. Super geslaagd.”

René van Domburg, Key Accountmanager Pluimvee Benelux

 

referenties:
1. Marín-Gómez S.Y. et al. (2019). Effect of Infectious Bursal Disease (Ibd) Vaccines on Infection of Salmonella Heidelberg in Broiler Chickens. Brazilian Journal of Poultry Science.
2. Arafat N. et al. (2017). Effect of infectious bursal disease (IBD) vaccine on Salmonella Enteritidis infected chickens. Vaccine 35, 3682-3689.